Ürünlerimiz

25 Asmolen

 25 Asmolen TS 1261 Standart'ına göre imalatı yapılır. Tavan ve taban kat arası döşemelerde kullanılır. Ebatları ve ağırlığı toleransları dahilinde değişebilir. Ebatlar TS 1261 stabdardına göre -%5 toleranslıdır, + tolerans yoktur. Yangın yönetmeliğine göre kil ürünlerin yanıcılık sınıfı test edilmeye gerek olmadan A1(Hiç Yanmaz) sınıfıdır.
ASMOLENLER TSE 1261 STANDARTINA GÖRE ÜRETİM VE KONTROLLERİ YAPILIR VE BU STANDARTA GÖRE ASMOLEN EBATLARINDA + TOLERANS YOKRUR, -%5 TOLERANS VARDIR. 

 

Ağırlık  9 kg
 ağırlıklarımız toleranslarımız dahilinde değişebilir
 m² Adet (m2)  10
 m2 kullanımı; ebat toleranslarımıza göre değişebilir
 Yangına Tepki A1
 Yangın Yönetmeliğine göre Kil Ürünlerin yanıcılık sınıfı test edilmeye gerek olmadan A1(Hiç Yanmaz) sınıfıdır
 Bayındırlık Poz No 04.024/1(c)
 İlgili ürünün; Bayındırlık ve iskan Bakanlığı "Birim Fiyat Listesindeki" numarası
 Hacim Ağırlığı 450 kg/cm3
 Çok Hafif döşeme dolgu tuğlasıdır. En çok 700 kg/m3 olabilir.
 Eğilme Dayanımı 250 kgf
 TSE 1261 standardına göre en az 125kgf olabilir.
 Isıl İletkenlik Hesap Değeri 0,37 W/mK
 TS EN 825 EK-E taplosundan alınmıştır.