Ürünlerimiz

20 Asmolen

 20 Asmolen TS 1261 Standart'ına göre imalatı yapılır. Tavan ve taban kat arası döşemelerde kullanılır. Ebatları ve ağırlığı toleransları dahilinde değişebilir. Ebatlar TS 1261 stabdardına göre -%5 toleranslıdır, + tolerans yoktur. Yangın yönetmeliğine göre kil ürünlerin yanıcılık sınıfı test edilmeye gerek olmadan A1(Hiç Yanmaz) sınıfıdır. 
ASMOLENLER TSE 1261 STANDARTINA GÖRE ÜRETİM VE KONTROLLERİ YAPILIR VE BU STANDARTA GÖRE ASMOLEN EBATLARINDA + TOLERANS YOKRUR, -%5 TOLERANS VARDIR.

 

 Ağırlık  7,5 kg
 ağırlıklarımız toleranslarımız dahilinde değişebilir
 m² Adet (m2)  10
 m2 kullanımı; ebat toleranslarımıza göre değişebilir
 Yangına Tepki A1
 Yangın Yönetmeliğine göre Kil Ürünlerin yanıcılık sınıfı test edilmeye gerek olmadan A1(Hiç Yanmaz) sınıfıdır
 Bayındırlık Poz No 04.024/1(a)
 İlgili ürünün; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Birim Fiyat Listesindeki" numarası
 Hacim Ağırlığı 500 kg/m3
 Çok Hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700kg/m3 olabilir.
 Eğilme Dayanımı 200 kgf
 TSE 1261 standardına göre en az 125 kgf olabilir.
 Isıl İletkenlik Hesap Değeri 0,37 W/mK
 TS EN 825 EK-E taplosundan alınmıştır.