Ürünlerimiz

Ürünler » Çimento » Torba Çimento

Torba Çimento

Kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel - kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

CEM II/B-LL 32,5 N CEM I 42,5 R CEM I 52,5 N
CEM II/B-M (P-L) 32,5 R CEM II/A-M (P-L)42,5 R CEM I 52,5 N
CEM II/B-L 32,5 N CEM II/A-M (S-P)42,5 R  
CEM II/B-P 32,5 R SDC 42,5 R  
CEM V/A (S-P) 32,5 N    
SDC 32,5 R