Mıcır

  • 5-15mm yıkanmış elenmiş 1 no Mıcır

    1 No Mıcır (5-15mm) arası taşlardan oluşur.

  • 15-25mm yıkanmış elenmiş 2 no Mıcır

    2 No Mıcır (15-25mm) arası taşlardan oluşur.

  • 25-40mm yıkanmış elenmiş 3 no Mıcır

    3 No Mıcır (25-40mm) arası taşlardan oluşur.